بنیامین تهمتن کتیگری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۸۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۴۸۰۸۷۵
آدرس موسسه: