اعظم حسینائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۴۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۹۲۷۰
آدرس موسسه: