یوسف ارکن کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۳۴۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۴۳۵۶۶
آدرس موسسه: فارس لارستان شهرجدید . بزرگراه دکتر دادمان