محمد سعیدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۲۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۳۵۲۰۲۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۶۷۷۵
آدرس موسسه: سامان خ شهید جعفرزاده روبروی شهرداری پاساژبزرگ سامان ط ۲ واحد ۷