ابوالحسن اصلانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۹۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۴۰۴۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۴۰۴۵۵
آدرس موسسه: فارس فیروزآبادخیابان جهاد جهاد روبه روی شورای حل اختلاف