هوشنگ عشوری مهرنجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۶۲۲۹۰
آدرس موسسه: کوهرنگ-چلگرد-بلوار امام خمینی روبه روی دادگستری