بی تا لفوتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۵۹۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۳۹۰۱۲۰
آدرس موسسه: گیلان-رشت- رشت بلوار شهید انصاری کوچه ولیعصر دو کوچه پنجم ساختمان اردیبهشت