جواد ارجیان‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۲۰۸۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۶۷۸۵۸
آدرس موسسه: اسفراین خ ولیعصر مقابل ولیعصر ۱۹