علی مهدیزاده میاندهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۱/۲۹
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۴۶۲۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۹۹۰۵
آدرس موسسه: قم بلوار یتایش ساختمان آدینه زیرزمین