مهدی انوری رودپشت وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۵۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۲۲۲۸۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۱۶۰۶۷۱
آدرس موسسه: رشت خ لاکانی جنب قلمستان ۲ عمارت وکلا واحد ۶