رضا پزشکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۴۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۸/۰۹
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۴۲۰۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۹۷۴۰
آدرس موسسه: قم-خیابان دورشهر-نبش کوی ۱۰-ساختمان میلاد-ط۲-واحد۳