سیده رضوان جزایری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۶۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۲۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۷۴۵۶
آدرس موسسه: فارسان میدان امام - پاساژ قائم طبقه ۳