حمزه کامران زاده فومنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۱۳
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۲۲۵۷۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۰۹۹۴۸
آدرس موسسه: رشت خ لاکانی - روبروی شیرینی سهیل- عمارت وکلاء- ط اول