ابوالفضل سلیمانی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۴۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۷/۲۶
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۲۴۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۵۷۳۸
آدرس موسسه: قم-ابتدای بلوار امین-جنب پل صفائیه-کوچه اموزشگاه رانندگی کریمی-ساختمان کاشانه-طبقه اول