محمد رضا حبیب زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۴۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۱۴۷
آدرس موسسه: اردل بلوار شهدا-ساختمان الماس شهر-دفتر وکالت