چنگیز محمدپور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
استان: گیلان
شهر: آستارا
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۴۸۲۰۵۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۱۷۲۷۵
آدرس موسسه: آستارا- چهارراه فارابی - تقاطع خیابان شریعتی و فارابی دفتر وکالت