علی حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۷۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۴۲۰۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۲۹۴۸۲
آدرس موسسه: قم- خیابان ۴۵متری صدوق- مقابل کوچه جهان بینی- فلکه میرقیصری-طبقه فوقانی پیتزا مامک