حمدالله حسینی چاهگاهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۹/۰۶
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۲۱۹۳
آدرس موسسه: لردگان-بلوار شهداء-خیابان دادگستری