ثریا حاتمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۸۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۷۲۳۵۶
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهر کرد.-خیابان سعدی.کوچه۴۸.مجتمع حقوقی کوثر طبقه پنجم