مجید اذر مهر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۸۶۳۵
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۱۹
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۱۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۱۳۵
آدرس موسسه: NULL