تاجمند اصلانی کوسه لر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۸۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۳/۰۵
استان: آذربایجان شرقی
شهر: اهر
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۴۲۳۶۲۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۲۸۲۱۲۳
آدرس موسسه: اهر-میدان یادبود ساختمان پزشکی