یاسمن شکیبا دستگردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۱۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۱۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۰۶۰۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-دستگرد-خیایان حرم-خیابان ساعی-پشت بانک صادرات-پ ۴۰۹