فاطمه حیدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۴۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۱۱۱۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۶۹۳۴۴
آدرس موسسه: قم-کهک- کوچه اول پل هوایی