مهدی رفیعی نسب وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فلارد
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۵۲۳۲۶۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۸۲۵۳۹
آدرس موسسه: لردگان-فلارد-شهر مال خلیفه-میدان امام حسین-کوچه نسیم