الهام ملک محمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۴۱۸۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۳۱۴۶۷
آدرس موسسه: صفا شهر کوچه سوم۱۵متری اول سمت راست پلا۶۴