ستاره قلی پور ملکشاه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۰۶۴۵۰۱
آدرس موسسه: