ستاره قلی پور ملکشاه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۰۶۴۵۰۱
آدرس موسسه: