محمد جواد اکبری مقدم گیگاسری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۸۲۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۳۲۰۲۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۴۸۹۵۷
آدرس موسسه: گیلان-رشت-خیابان امام خمینی-روبروی کلینیک کبد وگوارش-ساختمان ۱۹۶طبقه اول