عبدالله ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۵۶۵
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۴۷۳۳۱۰۹
آدرس موسسه: