صادق جلیل وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۷۸۷۳۲۱۵
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- لردگان روستای سرقلعه