محمدعلی امیری مقدم وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۶۴۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۰۹۲۳۶
آدرس موسسه: رشت -دانای علی - اول ضیابری - جنب داروخانه حسین زاده