سارا دلزنده مقدم کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۹۰۴۴۶
آدرس موسسه: