بهزاد آصفی ینگجه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۰۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: آذربایجان شرقی
شهر: آذرشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۵۸۱۳۳۵
آدرس موسسه: