محسن گلبرگ خناچاه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۵۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۸۴۵۲۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۴۷۳۷۷۹
آدرس موسسه: خ مطهری-بالای ازمایشگاه گیل-ط۴