صدیقه حاجیان گلوگاهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۱۷۷۱۶
آدرس موسسه: