یاسمن فلاح پور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
استان: گیلان
شهر: املش
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۵۸۱۳۶۹
آدرس موسسه: