معصومه موسوی طالقانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۷۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: شفت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۲۵۳۷۶۳
آدرس موسسه: