مرتضی رحمان خواه گل سفیدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۷۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
استان: گیلان
شهر: لاهیجان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۱۲۴۸۱۱
آدرس موسسه: