تارا رحیمی لیموئی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۳۸
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: حویق
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۹۶۲۵۱
آدرس موسسه: