فرهاد دنیاپور هره دشت کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
استان: گیلان
شهر: آستارا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۶۳۴۲۲۳۱
آدرس موسسه: