داود دینی پیردهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: آستانه اشرفیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۹۵۹۶۸
آدرس موسسه: