محمدمهدی ابراهیمی پور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۱۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۲۳۵۸۴
آدرس موسسه: