لیلا قربانی شمشادسرا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۲۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۰۴۲۶۲۶۴
آدرس موسسه: