محمدباقر اکبری کماچالی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۲۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۴۹۴۴۰۱
آدرس موسسه: