هنگامه فلاح خوشدل لیالستانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۲۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۸۶۰۳۸۰
آدرس موسسه: