زینب بابانژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۲۲۶۶۵
آدرس موسسه: