امیرحسین اعتمادی فومنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رضوانشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۸۴۴۷۲۳۳
آدرس موسسه: