مجتبی صمدی صیاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۳۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رضوانشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۴۹۵۱۵۴
آدرس موسسه: