زهرا قدیمی بندبونی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
استان: گیلان
شهر: سیاهکل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۲۵۸۶۸۳
آدرس موسسه: