سید محمدهاشم علوی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
استان: گیلان
شهر: لنگرود
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۱۶۴۰۹۵
آدرس موسسه: