احمد رحیمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۳۳۶
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL